Jakie są terminy na złożenie reklamacji?

Zagadnienie tego do kiedy możemy złożyć skuteczną reklamację zależy od kilku czynników i jest jedną z bardziej skomplikowanych kwestii z zakresu prawa konsumenckiego, więc bez zbędnych wstępów przejdźmy do meritum sprawy, która uregulowana została, w zdecydowanej mierze, w treści art. 568 § 1-6 kodeksu cywilnego

Istotność daty, w której stwierdziłeś zaistnienie wady.

 

W pierwszej kolejności musisz zdać sobie sprawę z faktu, że elementem początkowym w zakresie działania na rzecz skutecznego złożenia reklamacji zakupionego towaru, elementem niezbędnym dla ustalenia, czy nie jest dla Ciebie za późno na składanie reklamacji i dochodzenie Twoich praw, jest ustalenie dnia, w którym istnienie wady zostało przez Ciebie stwierdzone (zauważone) i upewnienie się, że dzień ten nie nastąpił później, niż 2 lata od dnia wydania Ci rzeczy. Jest to o tyle kluczowe, że w przypadku wad towaru zauważonych przez Ciebie po upływie tych dwóch lat, złożenie reklamacji, na mocy przepisów o rękojmi za wady, będzie niemożliwe (chyba, że sprzedawca wadę podstępnie zataił).

 

Datą wydania Ci zakupionego towaru, czyli datą początkową liczenia tego właśnie dwuletniego terminu będzie – w przypadku zakupu w sklepie stacjonarnym – oczywiście data, w której otrzymałeś towar. Najprostszą metodą ustalenia tej daty będzie zajrzenie do paragonu, a jeżeli z jakichś względów go nie masz, zajrzyj tutaj. W przypadku natomiast zakupów w sklepie internetowym datą wydania towaru będzie data, w której podjąłeś przesyłkę z zamówionym towarem, więc należałoby ją ustalić zaglądając do maili lub smsów potwierdzających doręczenie Ci paczki.

 

Przykład: odebrałeś towar 20 lipca 2018 roku, więc termin dwuletni minie Ci z dniem 20 lipca 2020 roku. Wadę stwierdziłeś np. 30 września 2019 roku. Wniosek? Zmieściłeś się w terminie dwóch lat – możesz skutecznie reklamować towar.

 

Warto mieć jednak na uwadze, że najkorzystniej jest stwierdzić istnienie wady na już na przestrzeni roku od wydania nam rzeczy, ponieważ wówczas działa domniemanie, że wada lub jej przyczyna istniała w rzeczy już w chwili jej odebrania przez Ciebie, a nie że nastąpiła na przykład na skutek Twojego, nie do końca prawidłowego działania.

 

W porządku, zachowałem termin dwuletni. Co dalej? Jak liczyć termin na złożenie reklamacji?

 

Na tym etapie musisz się spokojnie zastanowić nad tym, z jakiego uprawnienia powinieneś skorzystać. W zależności w szczególności od rodzaju wady i specyfiki towaru możesz zdecydować się na dochodzenie od sprzedawcy:

 1. usunięcia wady lub
 2. wymiany rzeczy na wolną od wad;

 

albo złożyć sprzedawcy oświadczenie o:

 1. obniżeniu ceny, którą zapłaciłeś za wadliwy towar albo
 2. odstąpieniu od umowy z jednoczesnym domaganiem się od sprzedawcy zwrotu całości uiszczonej przez Ciebie ceny towaru.

 

Musisz jednak mieć z tyłu głowy fakt, że nie w każdej sytuacji w wyborze poszczególnych uprawnień przysługuje Ci pełna dowolność. Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej uprawnienia, z którego chcesz skorzystać, zajrzyj tutaj

 

Niezależnie od tego, że – jak wspomnieliśmy – w różnych sytuacjach przysługiwać Ci mogą różne uprawnienia, również na tym etapie nie obejdzie się bez sprawdzania, czy nie minął Twój kolejny termin.

 

Tym razem nie na stwierdzenie istnienia wady, ale na dochodzenie Twoich praw bezpośrednio od sprzedawcy. W przypadku, jeżeli zdecydujesz się na dochodzenie od sprzedawcy usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad, musisz uzyskać od sprzedawcy realizację swojego żądania najpóźniej w ciągu 1 roku od daty, w której stwierdziłeś (zauważyłeś) istnienie wady. Na szczęście, tutaj, jako konsument, jesteś chroniony dodatkowo w ten sposób, że termin roczny w praktyce może oznaczać termin nawet dwóch lat, gdyż ten termin 1 roku na dochodzenie przez Ciebie roszczeń nie może skończyć się wcześniej, niż dwa lata od dnia wydania Ci rzeczy. Niestety, skomplikowane.

 

W związku z tym uwaga kluczowa: w przypadku, jeżeli na dochodzenie swoich praw z tytułu rękojmi zdecydujesz się w tzw. ostatniej chwili, czyli np. miesiąc przed upływem terminu jednego roku od daty stwierdzenia wady (a jednocześnie minął już termin 2 lat od kiedy rzecz została Ci wydana), aby uniknąć przedawnienia swoich roszczeń musisz działać szybko. Niewykluczona będzie konieczność tzw. zawezwania sprzedawcy do próby ugodowej przed sądem lub doprowadzenie sprzedawcy do pisemnego uznania Twojej reklamacji w jak najkrótszym czasie, gdyż te działania spowodują przerwanie biegu przedawnienia i pozwolą na spokojnie dochodzić Twoich praw. Taki sam skutek osiągniesz, jeżeli sprzedawca nie ustosunkuje się do Twoich żądań w terminie 14-dniowym, szczegóły dotyczące liczenia tego terminu znajdziesz tutaj

 

Po upływie tego 1 roku od daty stwierdzenia przez Ciebie wady (o ile jednocześnie upływ tego 1 roku nastąpił już po upływie 2 lat od daty wydania Ci rzeczy) – jeżeli nie zadbałeś o przerwanie biegu przedawnienia – nastąpi przedawnienie Twoich roszczeń o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad i sprzedawca z łatwością będzie mógł odprawić Cię z kwitkiem.

 

Przykład: odebrałeś towar 20 lipca 2018 roku, więc termin dwuletni minie Ci z dniem 20 lipca 2020 roku. Wadę stwierdziłeś np. 30 września 2019 roku. Możesz skutecznie dochodzić roszczenia do dnia 30 września 2020 roku (1 rok od daty stwierdzenia wady), ale po tej dacie Twoje roszczenie się przedawni, o ile bieg terminu tego przedawnienia nie ulegnie przerwaniu.

 

Przykład 2: odebrałeś towar 20 lipca 2018 roku, więc termin dwuletni minie Ci z dniem 20 lipca 2020 roku, ale wadę stwierdziłeś już miesiąc po zakupie towaru, czyli 20 sierpnia 2018 roku. Teoretycznie więc, termin roczny przedawnienia skończy się z dniem 20 sierpnia 2019 roku, ale jako konsument jesteś chroniony przed przedawnieniem, które w tej sytuacji nastąpiłoby przed upływem terminu 2 lat na stwierdzenie wady. Wobec tego przedawnienie i tak nastąpi dopiero z upływem 20 lipca 2020 roku, czyli dwa lata od daty wydania Ci towaru.

 

 

Czy, w takim razie, w każdej sytuacji upływ jednego roku od stwierdzenia przeze mnie wady (przy upływie dwóch lat od wydania mi rzeczy)  powoduje, że mogę w praktyce zapomnieć o złożeniu skutecznej reklamacji?

 

Na szczęście nie. Powyżej omówiony termin przedawnienia nie dotyczy kolejnych dwóch z czterech wskazanych przez nas powyżej żądań, jakie mogą Ci przysługiwać względem sprzedawcy, a konkretnie oświadczenia o obniżeniu ceny, którą zapłaciłeś za wadliwy towar lub też oświadczenia o odstąpieniu od umowy z jednoczesnym domaganiem się zwrotu całości zapłaconej przez Ciebie ceny towaru (ale, jak wspomnieliśmy, nie w każdej sytuacji te roszczenia będą uzasadnione).

 

W tych przypadkach również niezbędne będzie zmieszczenie się przez Ciebie w terminie do stwierdzenia wady (2 lata od wydania Ci rzeczy) oraz w terminie jednego roku od dnia stwierdzenia przez Ciebie wady, ale w zupełności wystarczy, jeżeli w tym terminie 1 roku złożysz sprzedawcy tylko oświadczenie, że domagasz się od niego zwrotu części zapłaconej ceny lub też odstępujesz od umowy i żądasz zwrotu całości zapłaconej ceny. To ułatwienie, ponieważ w odniesieniu do tych dwóch roszczeń nie ma zastosowania termin 1 roku przedawnienia, jak w przypadku żądania usunięcia wad  lub wymiany rzeczy na wolną od wad. Termin 1 roku w tym przypadku dotyczy wyłącznie wymogu złożenia sprzedawcy odpowiedniego oświadczenia.

 

W takim razie, o ile tylko zachowasz termin 1 roku od dnia stwierdzenia wady i w tym terminie złożysz stosowne oświadczenie sprzedawcy towaru, na dochodzenie od niego realizacji Twojego roszczenia, a zatem – tak naprawdę – zapłaty na Twoją rzecz równowartości bądź to kwoty o którą obniżyłeś cenę, bądź to całości ceny zapłaconej przez Ciebie za zakupiony towar, będziesz miał aż 6 lat liczonych od dnia, w którym upłynął termin na zapłatę, jaki wyznaczyłeś sprzedawcy. Długość tego terminu przedawnienia wynika z tego, że do tych dwóch roszczeń nie stosuje się krótkiego terminu przedawnienia z art. 568 § 2 kodeksu cywilnego, lecz ogólny termin przedawnienia roszczeń z art. 118 kodeksu cywilnego.

 

Przykład: odebrałeś towar 20 lipca 2018 roku, więc termin dwuletni minie Ci z dniem 20 lipca 2020 roku. Wadę stwierdziłeś np. 30 września 2019 roku, czyli zmieściłeś się w terminie dwuletnim, a następnie, np. 25 listopada, czyli przed upływem roku od stwierdzenia wady, złożyłeś sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. W tej sytuacji zyskałeś dodatkowe 6 lat na wyegzekwowanie od sprzedawcy należnych Ci pieniędzy, czy to w formie postępowania polubownego, czy to w postępowaniu sądowym.

 

W porządku, ale najpierw zdecydowałem się na dochodzenie usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad, ale sprzedawca nie zareagował lub odmówił działania. Mogę w takim razie oświadczyć o obniżeniu ceny lub odstąpić od umowy?

 

Jak najbardziej tak. O ile dochowałeś omówionych wyżej terminów na stwierdzenie wady i prawidłowo, złożyłeś reklamację towaru (o tym jak ją prawidłowo sporządzić możesz przeczytać tutaj, możesz w następnej kolejności przedstawić roszczenia dalej idące, czyli zażądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Co więcej, masz na to dodatkowy czas, ponieważ, w takiej sytuacji, Twój termin roczny na złożenie przez Ciebie tych oświadczeń należy liczyć dopiero od dnia, w którym bezskutecznie upłynął termin sprzedawcy na usunięcie wady Twojego towaru lub wymianę go na nowy (o tym kiedy sprzedawca przekroczył termin na załatwienie Twojej sprawy możesz przeczytać tutaj

 

Pamiętaj też, że możesz uniknąć konieczności osobistego realizowania swoich uprawnień korzystając z usług zgłośreklamacje.pl – z nami odzyskasz 50% wartości reklamowanego przedmiotu bez względu na ostateczne stanowisko sprzedawcy.

Tagi:

Dominik Francica

Napisał:

Dominik Francica
Specjalista ds. Likwidacji Szkód Majątkowych

33 odpowiedzi na “Jakie są terminy na złożenie reklamacji?”

 1. Avatar Collette pisze:

  Ѕpot on with this write-up, I trսly believe tһat this webѕite needs a
  great deal more attentіon. I’ll probаbly be returning to read
  tһrough more, thanks foг tһe advice!

  Fеel frеe to surf to my blog post – pepsi

 2. Avatar Mellissa pisze:

  I in addition to my buddies happened to be studying
  the best thoughts from your website and so all of a
  sudden I had a terrible suspicion I had not expressed
  respect to the site owner for them. The ladies had been certainly thrilled to
  read all of them and have quite simply been using them.

  Appreciate your really being really accommodating and for deciding on some perfect tips most people are
  really eager to know about. My very own sincere apologies for not saying thanks
  to sooner.

  Also visit my web blog :: mayiling.cn

 3. Avatar Rodrick pisze:

  It’s nearly impossible to find experienced people on this subject, but
  you sound like you know what you’re talking about!
  Thanks

  my blog post – Muoi

 4. Avatar Lakesha pisze:

  I think the admin of this web site is in fact working hard in support of his web page, for the
  reason that here every stuff is quality based material.

  Feel free to visit my site http://blakeottinger.com/fluxbb/viewtopic.php?id=2179603

 5. Avatar Jacquie pisze:

  Thanks for some other informative site. The place else may just I
  am getting that type of information written in such an ideal means?

  I’ve a mission that I am just now working on, and I have been at
  the glance out for such info.

  my blog post: Libido Boost Male Enhancement Review

 6. Avatar Penney pisze:

  I gotta bookmark this internet site it seems handy very useful.

  Feel free to visit my site: dosurveys4cash.co.za

 7. Avatar Ryan pisze:

  A person necessarily lend a hand to make severely articles I’d state.
  This is the very first time I frequented your website page and up to now?
  I amazed with the analysis you made to make this actual submit incredible.
  Fantastic task!

  Feel free to visit my blog post: Lucinda

 8. Avatar Porter pisze:

  Good post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis.
  It will always be interesting to read content from other
  authors and use a little something from other sites.

  My page: Zenzi CBD

 9. Avatar Kit pisze:

  Very interesting points you have noted, regards for putting up.

  Here is my page – Living Tree CBD Gummies, https://bbs.cnction.com/,

 10. Avatar Fannie pisze:

  I beloved as much as you will receive carried out right
  here. The caricature is attractive, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get bought an shakiness over
  that you wish be turning in the following. sick definitely come more until now once more as exactly the same just about a lot continuously inside case you protect
  this hike.

  Feel free to visit my website – Divine Dynamic Keto

 11. Avatar Cornell pisze:

  I absolutely love your blog and find many of your post’s to be precisely what I’m looking for.
  Does one offer guest writers to write content in your
  case? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on a lot of the subjects you write related to here.
  Again, awesome site!

  Here is my website … Keto Boom BHB Review

 12. Avatar Isobel pisze:

  Howdy! I simply would like to give you a huge thumbs up for the great information you have right here on this post.
  I’ll be returning to your website for more soon.

  my web blog; http://www.alisteqama.net/

 13. Avatar Tiffiny pisze:

  Thank you for another fantastic post. Where else may anybody get that type of info in such an ideal way of writing?

  I have a presentation subsequent week, and I am on the search for
  such info.

  My webpage; chengdian.cc

 14. Avatar Lin pisze:

  We’re a group of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
  Your website offered us with helpful info to work on. You’ve performed an impressive process and our
  whole group can be thankful to you.

  Feel free to surf to my web site http://www.craksracing.com/

 15. Avatar Marilynn pisze:

  Heya i am for the first time here. I found
  this board and I find It truly useful & it helped me out much.
  I hope to give something back and help others like you helped me.

  Here is my homepage :: frun-test.sakura.ne.jp

 16. Avatar Wolfgang pisze:

  Ꮋey I knoᴡ thius is off topic but I was wondering if ʏouu knew of any widgets I ⅽould add to my blog that automatically tweet mу newest tѡitter updates.

  Ӏ’ve been loоking for a ρlug-in like thiѕ for
  գuite ѕime ttime and wass hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me knoѡ if you run into anything. I trulү enjoy reading your blog annd Ӏ look forward to your
  new updatеs.

  my webpage; slot online (http://www.hyoito-fda.com/)

 17. Avatar Selena pisze:

  At this time it looks like WordPress is the top blogging platform available
  right now. (from what I’ve read) Is that what you’re
  using on your blog?

  Also visit my web-site … Green Country CBD Oil (https://bbs.yunweishidai.com/)

 18. Avatar Rolando pisze:

  These are in fact great ideas in regarding blogging.
  You have touched some nice points here. Any way keep up wrinting.

  Feel free to visit my site Goudie CBD Oil Reviews (networking.drbarbara.pl)

 19. Avatar Mikayla pisze:

  Tоday, I went to tһe beɑch with my chіldren.
  I founmd a sea shell and ցavе it to mү 4 year old daᥙghter and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.” Shе put the shell to her
  ear andd ѕcгeamed. There wass a hermit crab inside and it pinched
  her eɑr. She never wants to go back! LoL I know this is entіreⅼy off topic but I had to tell someone!

  mу web-site: Poker Online – https://Wiki-Coast.Win,

 20. Avatar Enid pisze:

  I constantly emailed this web site post page to all my contacts, since if like to
  read it after that my friends will too.

  My web page … Provia NO2 Pills – http://globaleformation.free.fr,

 21. Avatar Helena pisze:

  all the time i used to read smaller content that as well clear their motive, and that is also happening with
  this post which I am reading at this time.

  Check out my web blog :: Provia NO2 Review (mpc-install.com)

 22. Avatar Theo pisze:

  I read this paragraph completely on the topic Greens Of Bliss CBD Review [http://www.market-research.sbm.pw/out/public-profile-leiagregson-usafreeclassifieds-org/] the resemblance of most up-to-date and previous technologies, it’s
  remarkable article.

 23. Avatar Troy pisze:

  Spot on with this write-up, I actually believe that this site needs a lot more
  attention. I?ll probably be returning to read more, thanks for the info!

  My blog post La Velours Skin Serum – grazebo.com

 24. Avatar Jacki pisze:

  Hello! Would you mind if I share your blog with my twitter
  group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content.

  Please let me know. Thank you

  Also visit my webpage: Napoleon

 25. Avatar Valentin pisze:

  Does your website have a contact page? I’m having trouble locating it but,
  I’d like to send you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might
  be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing
  it grow over time.

  My page; Katie

 26. Avatar Dominick pisze:

  I’ve recently started a web site, the information you provide
  on this website has helped me tremendously.
  Thanks for all of your time & work.

  Review my blog post; forum.adm-tolka.ru

 27. Avatar Jerri pisze:

  It’s awesome designed for me to have a web site, which
  is useful for my knowledge. thanks admin

  Feel free to surf to my blog; http://shihan.com.ru/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=WooleryVera

 28. Avatar Brock pisze:

  Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the web the easiest thing to be aware of.
  I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they plainly don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without
  having side-effects , people can take a signal. Will probably be back to
  get more. Thanks

  Stop by my site … Sam

 29. Avatar Lazaro pisze:

  I’m gone to inform my little brother, that he should
  also pay a quick visit this web site on regular basis to
  take updated from latest gossip.

  Here is my blog post … Download live22 Apk

 30. Avatar Hester pisze:

  you’re really a just right webmaster. The web site loading speed
  is incredible. It sort of feels that you’re doing any
  distinctive trick. Also, The contents are masterwork.
  you have done a magnificent activity in this topic!

  Check out my web site :: xe88 (918kiss-m.com)

 31. Avatar Frankie pisze:

  Awesome blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?

  I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything.
  Would you recommend starting with a free platform
  like WordPress or go for a paid option? There are
  so many choices out there that I’m totally overwhelmed ..
  Any ideas? Appreciate it!

  my site: id test club suncity

 32. Avatar Marc pisze:

  Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate
  your efforts and I will be waiting for your further write
  ups thank you once again.

  Look into my blog post: calibetapk download

 33. Avatar Krista pisze:

  Attractive part of content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to say that I acquire in fact enjoyed account
  your weblog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment or
  even I fulfillment you access consistently rapidly.

  Visit my web blog … Norma

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

6 + eighteen =