Jak prawidłowo złożyć reklamację towaru?

Zacznijmy ten temat od tego, że – z uwagi na możliwą konieczność wykazania treści i daty złożenia reklamacji w ramach rękojmi u sprzedawcy – powinieneś reklamację złożyć na piśmie i to nie tylko w przypadku, kiedy towar zakupiłeś w sklepie internetowym, ale i wtedy (zwłaszcza wtedy!) gdy zakupy zrobiłeś w sklepie stacjonarnym.

 

Jeżeli towar nabyłeś właśnie w sklepie stacjonarnym, to powinieneś się do niego udać z wydrukowaną i podpisaną przez siebie reklamacją. Najlepiej dołączyć do niej paragon potwierdzający zakup towaru u danego sprzedawcy i zabierając ze sobą wadliwy towar. (jeżeli paragon zgubiłeś, wyrzuciłeś lub paragon wyblakł, to jeszcze nic straconego, zajrzyj tutaj)

Warto przynieść ze sobą również drugi egzemplarz reklamacji i poprosić sprzedawcę o napisanie na nim następującego sformułowania: Potwierdzam przyjęcie niniejszej reklamacji w dniu X.X.XXXX wraz załącznikami oraz towarem, którego dotyczy oraz o złożenie przez niego własnoręcznego, czytelnego podpisu pod takim sformułowaniem. Tak uzupełniony egzemplarz reklamacji zachowaj dla siebie, bo dzięki niemu będziesz dysponował dowodem, że złożyłeś reklamację, a także że dokonałeś tego w stosownym terminie (w zakresie terminów reklamacyjnych zajrzyj tutaj)

W przypadku składania reklamacji towaru zakupionego w sklepie internetowym zazwyczaj najpraktyczniejszym rozwiązaniem będzie przesłanie reklamacji wraz z załącznikami i wadliwym towarem pocztą poleconą. Najlepiej za potwierdzeniem nadania oraz odbioru. Przed nadaniem towaru lub złożeniem go w sklepie stacjonarnym, z najdalej posuniętej ostrożności, warto wykonać sobie kilka jego zdjęć telefonem komórkowym dla utrwalenia stanu w jakim wadliwy towar przekazujemy do dyspozycji sprzedawcy.

Co w takim razie powinna zawierać reklamacja?

Sporządzając reklamację, w zakresie samej konstrukcji takiego pisma, możesz się posiłkować wzorem, formularzem dostępnym na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warto jednak pamiętać, że każde prawnicze pismo ma tym większą szansę na osiągnięcie zamierzonego celu im bardziej jest skrojone na miarę danej sprawy przy wzięciu pod uwagę jej indywidualnego charakteru.

Co oczywiste reklamacja powinna zawierać Twoje dane i adres, a także informację o sprzedawcy i adresie sklepu, w którym zrobiłeś – jak się okazało – nie do końca udane zakupy.  W przypadku, w którym do reklamacji dołączamy paragon (przy tej okazji zwracamy uwagę, że przed pozytywnym rozpatrzeniem Twojej reklamacji warto sprzedawcy przekazać kserokopię paragonu, a jego oryginał tylko mu okazać i zachować dla siebie – jak zwykle – z ostrożności, choć nie jest to niezbędne) nie musimy w treści reklamacji wpisywać daty zakupu towaru, ale koniecznie musimy w niej zamieścić opis wskazujący wadliwy towar oraz stan w jakim go przekazujemy sprzedawcy, a zatem czy są widoczne jakieś elementy eksploatacji towaru, jeżeli tak to jakie. Czy towar jest czysty, a jeżeli nie, to w jaki sposób i czym jest zabrudzony.

 

Co niezwykle istotne, w treści reklamacji należy także wyczerpująco opisać na czym polega dostrzeżona w produkcie wada, a także wskazać ewentualnie okoliczności w których nastąpiła. Niezbędne i niezwykle istotne jest także wskazanie kiedy stwierdziłeś wystąpienie wady w nabytym przez siebie produkcie (pożądane, choć nie niezbędne byłoby wskazanie daty dziennej), także dlatego, że jeżeli wadę dostrzegłeś w ciągu roku od daty zakupu, to aktualne jest założenie prawne, że wada wynikła z przyczyny tkwiącej w zakupionej rzeczy, a tym samym Twoja reklamacja ma większe szanse na uwzględnienie.

Warto także, już w treści reklamacji, wskazać w jaki sposób korzystaliśmy z towaru, nawet jeżeli jest to kwestia oczywista, gdyż powinien to być sposób zgodny z przeznaczeniem. (Reklamacja może nie zostać uznana, jeżeli  na przykład w butach żeglarskich uprawialiśmy jogging). Zawierając taką informację już w treści reklamacji wyprzedzasz ewentualny zarzut sprzedawcy lub działającego na jego zlecenie rzeczoznawcy, że towar stał się wadliwy z twojej winy.

To samo dotyczy sposobu prania i czyszczenia towaru. Należy zatem już w treści reklamacji wskazać w jaki sposób dokonywaliśmy tych czynności i powinien być to sposób zalecany dla danego towaru przez jego producenta. Jak łatwo się przekonać, te dodatkowe informacje nie są proponowane w dostępnych w Internecie wzorach reklamacji. Tym niemniej warto je w reklamacji – choć po przemyśleniu i zachowaniem zdrowego rozsądku – umieszczać.

O rzeczach oczywistych często najłatwiej zapomnieć, zatem – podpisz się pod przygotowaną przez siebie reklamacją, najlepiej czytelnie.

 

 

No dobrze, ale czego w związku ze stwierdzeniem wady towaru możesz się od sprzedawcy domagać? 

Ta kwestia została uregulowana w kodeksie cywilnym, choć trzeba przyznać, że lektura i zrozumienie tych przepisów reklamacyjnych przez osobę nieposługującą się na co dzień językiem prawniczym może stać się nie lada wyzwaniem.

W przypadku stwierdzenia wady zakupionego towaru, jako kupujący masz możliwość domagania się od sprzedawcy, w treści reklamacji, następujących działań:

  1. obniżenia ceny za jaką nabyłeś towar;
  2. usunięcia wady produktu;
  3. wymiany towaru na towar wolny od wad.

Możesz także, ale tylko w przypadku, jeżeli stwierdzona wada ma charakter istotny, czyli de facto uniemożliwia korzystanie towaru zgodnie z celem do jakiego został przeznaczony

  1. odstąpić od zawartej ze sprzedawcą umowy sprzedaży.

Tutaj jednak dotykamy rzeczy z punktu widzenia praktycznej skuteczności reklamacji kluczowej. Mianowicie, żądany przez nas sposób zlikwidowania wady przez sprzedawcę dostosowany powinien być do okoliczności sprawy, bowiem na przykład w sytuacji, w której wadliwego towaru jeszcze nie reklamowaliśmy, żądanie obniżenia przez nas ceny może być skuteczne tylko o ile sprzedawca nie zdecyduje się niezwłocznie naszego towaru naprawić lub wymienić na nowy, co stanowi jego, przewidziane prawem, kontruprawnienie względem konsumenta, czyli ciebie.

Z naszych obserwacji rynku reklamacyjnego wynika, że – zwłaszcza w przypadku niektórych sprzedawców internetowych i stacjonarnych – skuteczność reklamacji zależy w dużej mierze od tego, czego w reklamacji będziemy się od sprzedawcy domagać.

Właśnie dlatego, ale też z uwagi na rozległość tej tematyki, zagadnienie czego możemy się domagać od sprzedawcy, a de facto zagadnienie tego o podjęcie jakiego działania przez sprzedawcę powinniśmy w reklamacji wnosić, omówione zostało w osobnym wpisie. – link aktywny do artykułu, który już jest na stronie, czyli Reklamujesz towar? Sprawdź czego możesz zażądać od sprzedawcy – link ten powinien otwierać osobną zakładkę w przeglądarce.

Pamiętaj też, że możesz uniknąć konieczności osobistego realizowania swoich uprawnień korzystając z usług zgłośreklamacje.pl – z nami odzyskasz 50% wartości reklamowanego przedmiotu bez względu na ostateczne stanowisko sprzedawcy.

Tagi:

Dominik Francica

Napisał:

Dominik Francica
Specjalista ds. Likwidacji Szkód Majątkowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

twenty + 8 =