Krajowe Biuro Wsparcia Konsumentów

Prawa konsumentów to ten obszar, w którym bardzo często praktyka i teoria podążają różnymi ścieżkami.
Jednym z naszych głównych celów jest to, aby ścieżki te biegły w tym samym kierunku, z jak największą korzyścią dla konsumenta.

 

Nasza odpowiedź na nieprawidłowości w praktyce obrotu towarów.
Nasza odpowiedź na nieprawidłowości w praktyce obrotu towarów.

Krajowe Biuro Wsparcia Konsumentów powstało jako odpowiedź na zaobserwowane przez nas nieprawidłowości w praktyce obrotu towarami pomiędzy profesjonalnymi sprzedawcami a konsumentami. Konsumenci, pomimo wyposażenia ich przez ustawodawcę w określone prawa, często nie są w stanie podjąć równej walki z organizacyjnie i finansowo mocniejszym sprzedawcą. Nawet wtedy, kiedy racja jest po ich stronie, jej dowiedzenie okazuje się bardzo trudne albo wręcz niemożliwe – za niska wartość towaru w porównaniu do kosztów, jakie trzeba by ponieść, by jej dowieść. Złożona przez konsumenta reklamacja bardzo często nie przynosi żadnego efektu, a dla dochodzenia praw przed sądem konieczne byłoby poniesienie nieproporcjonalnych kosztów.

Jesteśmy po to, aby Ci pomóc.

Wiemy jak dowieść Twojej racji, tak abyś nie poniósł dodatkowych kosztów.